fbpx

Konkurransevilkår & Personvern

Konkurransevilkår

1. Konkurransen holdes av Julikalender (Brands of Europe AS org.nr. 817 543 642) i samarbeid med deres partnere.

2. Konkurransen er åpen for alle over 18 år. Ansatte og deres familier får ikke delta i konkurransen.

3. Deltakelse i konkurransen er ikke kjøpsbetinget. Man kan delta alle dagene i perioden konkurransen er aktiv.

4. Dagens vinnere trekkes påfølgende ukedag. Vinnere i helgene trekkes påfølgende mandag.

5. Vinner trekkes tilfeldig og vil bli annonsert i nyhetsbrev eller Facebook sider og kontaktet direkte.

6. Premiene i konkurransene vil – når det er hensiktsmessig – sendes til kunden direkte.

7. Premiene kan ikke påklages, byttes eller refunderes. Premiene kan ikke – verken helt eller delvis – veksles i kontanter eller kjøpskreditt/tilgodebevis. Julikalender og Partner forbeholder seg retten til å bytte ut premien med en tilsvarende premie eller verdi dersom dette er nødvendig som følge av omstendigheter utenfor vår kontroll. Eventuell skatteplikt som utløses av premien er vinnerens ansvar.

8. Julikalender forbeholder seg en uinnskrenket rett til å utpeke en alternativ vinner og overrekke premien til en annen deltaker dersom Julikalender har grunn til å tro at den opprinnelige vinneren har opptrådt i strid med disse vilkårene eller med gjeldende lovgivning, eller på en måte som Julikalender vurderer som upassende eller støtende.

9. Julikalender reserverer seg for skrivefeil, samt for tekniske komplikasjoner og feilaktigheter eller redusert funksjonalitet der problemet ligger hos en av våre leverandører, f.eks. Instagram eller Facebook.

10. Denne konkurransen er på ingen måte sponset, støttet, administrert av, eller har noen tilknytning til Facebook eller Instagram. Vinneren blir kontaktet direkte på e-post.

11. Spørsmål omkring konkurransen kan stilles til Julikalender via direktemeldinger på Facebook, eller via epost hei@julikalender.no

12. Etter at konkurransen er avsluttet, kan Julikalender og deres partnere kunne oppgi vinnerens navn på sine nettsider eller i andre mediekanaler.

13. Ved å være med i konkurransen godkjenner du at Julikalender og partneren tilknyttet kalenderen mottar ditt navn og epostadresse. Epostadressen vil bli brukt i forbindelse med epostmarkedsføring iht. gjeldene personvern.

14. Ved å delta i konkurransen anses deltakere å ha samtykket i disse vilkårene.

Ved å delta i Julikalender, godtar du personvernsærklæringen til Julikalender (Brands of Europe)

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern og i denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

Grunnleggende om personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. Personopplysninger vi samler inn er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om IP-adresse og din brukeratferd når du bruker tjenestene kan også etter omstendighetene utgjøre personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring.

Behandlingsansvarlig (Brands of Europe AS org.nr 817 543 642) betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger.

Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger.

Opplysninger du gir oss

Når du svarer på spørsmål i Julekalender registres navn og epostadresse. Vi vil bruke informasjonen til å kontakte deg ifm. luker som åpnes, og fremtidige kalendere

Opplysninger du gir til partner

Partner er den som leverer premier til kalenderen. Ved å delta i kalenderen vil navn og epost bli sendt til partneren, og du godtar å motta informasjon og nyhetsbrev fra vår partner.

Gjennom bruken av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler for eksempel informasjon om hvilke av våre nettsider og kalendere du besøker.

Informasjon om din enhet og internett-tilkobling

Gjennom tekniske logger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten du benytter, for eksempel om enhetsprodusent, operativsystem og nettleserversjon. Vi samler også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, blant annet ip-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av innhold til den enheten du bruker og den brukssituasjonen du er i.

Informasjon om bruk av tjenestene – brukeradferd 

Vi registrerer også informasjon om din bruk av tjenestene. Vi lagrer opplysninger om dine besøk på nettsidene og din adferd når du bruker våre tjenester. Dette kan for eksempel være opplysninger om hvordan du scroller og navigerer på en nettside, hvilke funksjoner du har brukt på siden og om du har gjennomført et kjøp hos en av våre partnere. Vi vil for eksempel få informasjon om hvilken nettbutikk du har gjort kjøpet hos, ordreverdi, kjøpstidspunkt og produktet som kjøpes.

 Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt på enheten din

Når du er på Julikalender bruker vi ulike teknologier for å gjøre det mulig å levere tjenester til deg som bruker, gjenkjenne deg og lærer mer om deg som bruker. Dette gjør vi både selv, og med hjelp av tredjeparter.

Hva brukes opplysningene til?

Julikalender og våre partnere jobber kontinuerlig med å gi deg den best mulige opplevelse av våre tjenester. Til dette bruker vi både personopplysninger og andre tilgjengelige former for informasjon.

Bedre brukeropplevelse

Julikalender behandler personopplysninger og andre former for informasjon for å levere tjenester som avtalt med deg. Eksempler på dette er å sende deg mail om når neste luke åpnes, eller at våre partnere sender deg epostmarkedsføring. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

Markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger og tjenestetilpasninger basert på din brukeratferd. Slike anbefalinger og tilpasninger vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd. Disse opplysningene gjør det mulig for oss å kjøpe digitale annonsekampanjer som er tilpasset hver enkelt bruker, slik at du kan motta reklame som er spesielt aktuell for deg ut fra adferdsmønster, alder og andre opplysninger vi har om deg.

Forhindre misbruk av tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å hindre misbruk av tjenesten vår. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, og andre handlinger som er brudd på tjenestens vilkår eller forbudt etter norsk lov.

Epost markedsføring

Julikalender sender ut nyhetsbrev i juni og juli. Våre partnere sender ut oftere. Ved å melde deg på julikalender godtar du å motta epost fra Julikalender og partnere innenfor rammene av markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet.

Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser nederst i nyhetsbrevene.

Deling av opplysninger

Vi deler personopplysninger med våre partnere for å legge til rette for personaliserte tilbud og reklame. Vi inngår avtaler for å sikre at våre partnere behandler personopplysningene i samsvar med kravene i gjeldende personvernlovgivning.

Personopplysninger kan bli overført til en tredjepart i tilfelle av salg eller overdragelse av hele eller deler av virksomheten, som også omfatter relevante personopplysninger.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger på andre måter enn dem som er beskrevet i personvernerklæringen med mindre vi er rettslig forpliktet til dette eller får ditt samtykke. Ved mistanke om at du har begått en straffbar handling i forbindelse med bruk av kontoen din eller tjenestene, kan opplysningene bli gitt videre til offentlige myndigheter dersom de krever det.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Vi overfører ikke personopplysningene dine til mottakere i et land utenfor EU/EØS.

Lagring og sletting

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge kontoen din er aktiv eller så lenge de er nødvendige for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når personopplysningene dine ikke lenger er relevante for formålene de ble innhentet for, vil vi slette eller anonymisere disse, inkludert alle logger og annen backup-informasjon. Du kan når som helst melde deg av vårt eller vår partners nyhetsbrev.

Retting, blokkering og sletting av personopplysninger

Du kan be om innsyn i personopplysninger vi har om deg i samsvar med gjeldende lovgivning. Du har rett til å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med kravene i lovgivningen. Du kan også, når som helst, be om at vi enten retter, sperrer eller sletter personopplysninger i henhold til våre rettslige forpliktelser.

Sikkerhet

Vi holder vedlike rutiner og tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger og at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler knyttet til tilgang, retting, sperring og sletting.

Gjennomføring av endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere Julikalenders personvernerklæring for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår personvernerklæring. Ved større endringer vil vi informere om dette.

Hvordan kontakte oss

Har du spørsmål om Julikalender’s personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på hei@julikalender.no